Scroll to top

Możesz pomóc

Głównym  zadaniem  Sióstr  z  zakonów  kontemplacyjnych,  w  tym  Sióstr  Bernardynek  jest  modlitwa  w  intencji  Kościoła,  świata  i  wszystkich,  którzy o modlitwę poproszą. Przeznaczamy na nią wiele godzin codziennie.

Oprócz modlitwy Siostry trudnią się wykonywaniem różnorodnych prac mających służyć chwale Bożej oraz pożytkowi ludzi. Nie są to jednak na ogół prace    mogące    stanowić    wystarczające    źródło    utrzymania      dla  Sióstr  i wszystkich budynków klasztornych. Dlatego też od wieków, zakony kontemplacyjne żyją z Opatrzności Bożej i dobrowolnych darów ludzi wierzących.

Droga  Siostro,  Drogi  Bracie  –  jeżeli  chcesz  pomóc  Siostrom  Bernardynkom  w zaspokojeniu doczesnych potrzeb, aby mogły całym sercem poświęcić się modlitwie także i za Ciebie, możesz to uczynić wpłacając dobrowolną ofiarę na konto:

Klasztor Sióstr Bernardynek
BSR O/Zakliczyn
Nr konta:   21 8589 0006 0140 0000 1573 0001

Za każdy gest dobroci i otwarte serce składamy serdeczne Bóg zapłać!
zapewniając o modlitewnej pamięci …