Scroll to top

Życie codzienne

Zgodnie   z    charyzmatem   życia   kontemplacyjnego   modlitwa   przenika  całą naszą codzienność. Jest dla nas „pierwszym i podstawowym obowiązkiem”. To ona wprowadza nas głębiej w tajemnice Boże, czyni uległymi na natchnienia Ducha Świętego i otwiera na przyjęcie Jego darów; pomaga osiągnąć zjednoczenie z Panem.

Ośrodkiem i szczytem, a zarazem najcenniejszym skarbem naszego konsekrowanego  życia  jest  Eucharystia;  to  wspólne   uwielbienie   Chrystusa  i źródło łaski do życia w miłości oraz podstawa dążenia do świętości.

Przez całodzienną adorację, szczególną czcią otaczamy Najświętszy Sakrament. Uczestniczymy również w publicznej modlitwie Kościoła poprzez wspólnotowe odprawianie Liturgii godzin.  Modlitwa liturgiczna harmonijnie łączy się z indywidualną – uzupełniają się nawzajem i przenikają.

Życiem modlitwy staramy się naśladować Najświętszą Maryję Pannę, która zawsze  rozważała  w  swoim  sercu  słowa  Pana  i  wielbiła  Go  całym  sercem  i duszą. Łączność z Panem nabytą na modlitwie i w czasie Adoracji przedłużamy w trudzie codziennej pracy, przez którą zdobywamy środki do ubogiego życia.

Poza codziennymi, zwyczajnymi domowymi obowiązkami, prowadzimy pracownię hafciarską, wypiekamy hostie, komunikanty i opłatki wigilijne, a także uprawiamy ogród. Mamy też dom rekolekcyjny, w którym podejmujemy grupy, rodziny bądź pojedyncze osoby na indywidualne rekolekcje i dni skupienia. Otrzymane z tego tytułu ofiary przeznaczamy na własne utrzymanie, pokrywanie kosztów eksploatacji budynków oraz pomoc potrzebującym.

Wielką pomocą w naszym życiu kontemplacyjnym jest klauzura, która stanowi szczególny sposób przebywania z Panem. Pustynia klauzury pomaga w osiągnięciu czystości serca, ponieważ ogranicza okazje kontaktu ze światem zewnętrznym. „Klauzura stanowi znak świętej troski Boga o Jego stworzenie – ukazuje Opatrzność Bożą, a jednocześnie jest szczególną formą przynależności do Niego samego oraz znakiem bezgranicznego oddania się Bogu Ojcu”.

Zwyczajny dzień w Klasztorze zaczyna się przed piątą rano. Plan dnia przedstawia się następująco:

5.30 – 8.00 – Godzina czytań, medytacja, Jutrznia, Msza św., Godzina przedpołudniowa;

8.00 – Śniadanie;

8.30 – 9.00 – Czytanie duchowe;

12.00 – 12.20 – Anioł Pański, Godzina południowa, modlitwy  za  dobrodziejów  i ofiarodawców;

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.30 – 18.00 – Rozmyślanie, nabożeństwo

18.00 – Kolacja

18.30 – 19.30 – Nieszpory, Kompleta

Ponadto każda z Sióstr ma wyznaczony czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Każdy ma swoje miejsce w Kościele i misję do spełnienia.
Niektórzy mówią ludziom o Bogu, a inni opowiadają Bogu o ludziach.
Do tej właśnie grupy należą Siostry Bernardynki z Kończysk koło Zakliczyna,
gdzie realizują swoje powołanie – misję…