Scroll to top

Pozostań…

„Ocaliłem  Panie,  w  moim  życiu  miejsce najświętsze – święte świętych – spotkania z  Tobą.   I  oto promieniuje ono na wszystko – czego doznaję, co czynię, co planuję. I trwa liturgia wzruszeń, zmagań i myśli.”
/ks. Mieczysław Nowak/

Bóg zawsze odpowiada na modlitwy swoich dzieci… tych, które przyjęły Go do swojego życia i starają się Go naśladować. On chce, byśmy zwracali się do Niego z każdą sprawą w modlitwie, w myślach…  i zapewnia, że odpowie na nasze prośby zgodnie ze swoją wolą.

Kiedy zmagamy się z przeciwnościami, wszystkie nasze troski powinniśmy zrzucić na Niego i przyjąć od Niego pokój, który jest niezależny od okoliczności. Podstawą naszej nadziei i wiary jest Bóg. Im lepiej Go poznamy, tym chętniej będziemy Mu ufać.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy, refleksji, zamyślenia…  Pragniemy podzielić się radością wspólnych modlitewnych rozważań…  Wierzymy,  że Bóg odpowiada na modlitwy tych, którzy przyjęli Go do swego życia i ufają…

Życzymy, aby codzienne spotkania z Chrystusem były  źródłem sił i wiary…