Scroll to top

Formacja

Oddanie

Formacja zakonna Sióstr Bernardynek jest naśladowaniem Chrystusa, według sposobu życia św. Franciszka i Reguły; prowadzi do życia kontemplacyjnego i ma charakter integralny, to znaczy prowadzi do pełnej dojrzałości ludzkiej, obejmuje całą osobę tak, aby harmonijnie rozwijała swoje zdolności psychiczne, moralne, emocjonalne i intelektualne oraz by aktywnie włączała się w życie wspólnotowe. Formacja uzdalnia do całkowitego oddania się Bogu, Kościołowi i Zakonowi.

Wspólnota, pokora, ubóstwo

Zasadniczym zadaniem formacji jest ukazywanie i doświadczanie franciszkańskiego sposobu życia według Ewangelii, życia w siostrzanej wspólnocie i umniejszeniu (pokora), a także wdrażanie do ubóstwa i pracy. Celem procesu formacyjnego jest przygotowanie kandydatki do poświęcenia się Bogu, przez praktykę rad ewangelicznych (śluby) oraz intensywny rozwój życia kontemplacyjnego, przez modlitwę i pokutę. Współczesnemu światu nie wystarczą naukowcy, inżynierowie i technicy – potrzebni są jeszcze ludzie modlitwy.

Śluby

Odpowiadamy dobrowolnie na wezwanie Ducha Świętego składając profesję rad ewangelicznych (śluby) – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Formacja początkowa obejmuje następujące etapy: aspirantura, postulat, nowicjat i okres profesji czasowej, czyli juniorat, w czasie których kandydatki wzrastają i dojrzewają aż do definitywnego podjęcia życia zakonnego. Formacja początkowa trwa od 9 do 11 lat. Po tym czasie siostra składa śluby wieczyste i wchodzi w etap formacji stałej, która trwa całe życie.