Scroll to top

Nabożeństwa majowe – zawierzmy nasze troski Maryi…

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź!

Wkraczamy w kolejne w naszym życiu majowe dni – poświęcone Maryi. Wieczorami, podczas Nabożeństwa majowego, będziemy spotykać  Maryję – Matkę Jezusa, a za Jej pośrednictwem samego Boga.


W Klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek
nabożeństwo majowe
odprawiane jest codziennie o godz. 17-tej

Przed  Najświętszym Sakramentem, w atmosferze umiłowania Matki Bożej, w wezwaniach Litanii Loretańskiej, będziemy wysławiać Jej święte imię.  W modlitwie „Pod Twoją obronę” zawierzać będziemy swoje życie, radości i problemy.

W pięknych Maryjnych pieśniach będziemy ofiarować się Matce Bożej, ufając, że Ona zawsze przytuli nas do swojego serca, w każdej sytuacji pośpieszy z pomocą i będzie się za nami wstawiać u Boga.

Matko przez Syna nam dana – przyjdź i drogę wskaż
Matko która nas słuchasz – do Syna Twego nas prowadź
Ty nas zawsze rozumiesz – pokój światu daj

Klęcząc przed Miłosierną Matką – Maryją, otwórzmy swoje serca i w bezgranicznym  zaufaniu prośmy Ją o wstawiennictwo u Boga.

W tym trudnym czasie pandemii, w którym przyszło nam dzisiaj żyć, Matka Boża jest naszym bezpiecznym schronieniem, cichą przystanią codzienności. A kiedy dotyka nas zniechęcenie, zwątpienie, strach, jest naszą jedyną ucieczką.

Pamiętajmy, że kiedy przychodzą chwile smutku, kiedy serca przepełnia lęk, niepewność, cierpienie, kiedy czujemy, że w naszym życiu zagubiliśmy drogę –  u Miłosiernej Matki Bożej szukajmy pomocy – powierzajmy się Jej, ofiarujmy się Jej.

Miłosierna Matka zawsze nas wysłucha, otoczy matczyną miłością i będzie za nami orędować u swego Syna. Nigdy nie pozostanie obojętna na nasze wołanie, na naszą pokorną modlitwę i nigdy nikogo nie pozostawi bez pomocy.

Spotykając codziennie Maryję podczas nabożeństw majowych, odnajdziemy nadzieję, Ona pokaże nam najlepszą drogę do nieba. Wołając  „Matko Miłosierdzia” – oddajmy cześć Jezusowi Miłosiernemu i Jego Miłosiernej Matce.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!