Scroll to top

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

18. X. 2020 – XXIX Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest misjom. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele jest codziennie o godz. 1700 na zakończenie całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu.

3. W tym tygodniu obchodzimy w liturgii Kościoła:
– we wtorek – św. Jana Kantego;
– w czwartek – św. Jana Pawła II, patrona, Zakliczyna;
– w piątek – św. Jana Kapistrana, kapłana.

4. W piątek o godz. 1500 Godzina Miłosierdzia z Koronką i nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Wszystkich czcicieli św. Pio zapraszamy w tym dniu na comiesięczne nabożeństwo. O godz. 1700 różaniec, następnie Msza Św. w intencjach próśb i podziękowań. Na zakończenie udzielenie błogosławieństwa Najśw. Sakramentem.

5. Na stoliku są przygotowane kartki na tegoroczne wypominki roczne i listopadowe do napisana imiona naszych zmarłych, które można składać Siostrom.

Ukazała się książeczka o Marii Cieślance, która przez całe życie pomagała duszom czyśćcowym. Zawiera także zbiór modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące. Kosztuje 10 zł.

Solenizantom i Wiernym życzymy błogosławieństwa Bożego
i powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.