Scroll to top

Pierwsze Śluby Zakonne

Oddałaś Jemu duszę i swoje młode serce,
a Jezus po te dary, wyciągnął Boskie ręce.

W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2014 roku w Kościele Sióstr   Bernardynek   w   Zakliczynie   miała   miejsce   uroczystość  Pierwszej  Profesji Zakonnej  Siostry  Klary.

Eucharystii przewodniczył Ojciec Tytus Fułat – Asystent Federacji Sióstr Bernardynek w Polsce w koncelebrze z Ks. Jerzym Jurkiewiczem – Proboszczem Parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, dotychczasowym wikariuszem biskupim do spraw zakonnych, Ks. Antonim Bielakiem – Ojcem Duchownym WSD w Tarnowie, Ks. Kazimierzem Sławińskim – Ojcem Duchownym WSD ks. Sercanów w Stadnikach, sprawującym posługę sakramentalną dla Sióstr Bernardynek, Ks. Andrzejem Wołczyńskim – rezydentem w Klasztorze oraz Ojcem Bonawenturą Noskiem – kapelanem Sióstr. W uroczystości uczestniczyli również bracia nowicjusze z miejscowego Klasztoru Ojców Franciszkanów.
Siostra Klara złożyła trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przyjęła czarny welon, jako znak pełnej przynależności do Chrystusa. W dniu Pierwszej Profesji welon ozdobiony był wiankiem z białych róż, symbolizującym czystość i niewinność. Podczas obrzędu Siostra otrzymała także Brewiarz, Regułę Świętego Franciszka, świecę oraz krzyż, jako zewnętrzne znaki złożenia ślubów.

W słowach homilii wygłoszonej przez O. Asystenta zawarte były cenne wskazówki dla Siostry Klary na Jej dalsze zakonne życie, w mądrości serca i wierności łasce, w którym dojrzewanie i formacja nigdy nie powinny się kończyć. Kaznodzieja nawiązując do dzisiejszego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypomniał, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”. Wspominając z czcią i wdzięcznością narodziny Matki Bożej, stawiając Jej życie za wzór – zachęcał w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości.
W tej radosnej i podniosłej uroczystości Siostrze Klarze towarzyszyli księża, współsiostry, rodzice, krewni, przyjaciele i zgromadzeni wierni, ofiarując swoją modlitwę, życząc wytrwałości i błogosławieństwa na kolejne dni i etapy życia we Wspólnocie Sióstr Bernardynek w Zakliczynie.

To, co najlepsze, jest wciąż przed nami!
/1 Jana, 3:1, 3-bt/ 

Więcej zdjęć w galerii…