Scroll to top

Św. Klara, dziewica

11 sierpnia Kościół wspomina Św. Klarę, dziewicę

„Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem
jaśniej niż słońce!”

Pod wpływem słów usłyszanych w czasie modlitwy, Matka nadała dziewczynce imię Klara, co w języku łacińskim oznacza – jasna, czysta, sławna.

 

Klara urodziła się w Asyżu. Wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. W wieku kilkunastu lat zetknęła się ze Św. Franciszkiem, który zdobywał ludzi, gotowych poświęcić swoje życie Bogu. Na prośbę Klary, Franciszek poprosił biskupa Asyżu, aby mogła zostać siostrą Braci Mniejszych.
W Niedzielę Palmową w 1212 r. otrzymała z rąk biskupa poświęconą palmę, jako umówiony znak zgody. Tej samej nocy wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. Odmówiła powrotu, gdy krewni przyjechali, by Ją do tego przekonać. Z rąk Św. Franciszka otrzymała  zgrzebny  habit  i welon zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do  Niej  Jej  siostra,  bł. Agnieszka.

Franciszek wystawił siostrom mały klasztor przy kościółku Św. Damiana. Pierwszą jego ksienią została Klara. Siostry stanowiły zaplecze pokuty i modlitwy dla braci zajętych życiem apostolskim. Zakon nosił nazwę Pań Ubogich, potem nazwano je II Zakonem, a popularnie klaryskami. Innocenty III nadał zakonowi Klary „przywilej ubóstwa”. Siostry nie mogły posiadać żadnej własności, miały utrzymywać się jedynie z pracy rąk. Odtąd San Damiano stało się kolebką nowego Zakonu. Wstępowały do niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko i wybierając skrajne  ubóstwo.

Swoje żarliwe modlitwy Klara wspierała surowym życiem, częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Już za życia dokonywała cudów – cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod koniec  życia   doznała  cudownej  łaski.  Kiedy  w  noc  Narodzenia  Pańskiego,  osłabiona  i chora pozostała na swym posłaniu, otrzymała łaskę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim kościele przez Franciszka i Jego braci. Z tego też powodu Św. Klara została patronką telewizji. Po  śmierci  Św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na Jej barki.

Klara w klasztorze Św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11 sierpnia 1253 roku umarła. Jej ciało złożono w grobie,  w  którym  spoczywało  ciało  Św. Franciszka. Dwa lata później w 1255 r. Aleksander IV ogłosił Ją świętą.

W ikonografii Św.Klara przedstawiana jest z monstrancją w ręku. Legenda oparta o szczególne nabożeństwo, jakie Św. Klara miała do Eucharystii głosi, że w czasie najazdu Saracenów na Asyż, Klara miała ich odstraszyć Najświętszym Sakramentem, wyniesionym z Kościoła. Blask płynący z Hostii miał porazić wroga i zmusić go do ucieczki.

Źródło: Święci na każdy dzień, materiały internetowe