Scroll to top

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie


8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Narodzenie Maryi było częścią zbawczego planu Boga. Cud tego Bożego wydarzenia przejawiał się w jego prostocie. Przychodzi na świat pokorna dziewczyna, która bezwarunkowo i całkowicie zgadza się na realizację Bożej woli w swoim życiu. Dzięki Niej Bóg realizuje swe zamiary wobec całej ludzkości.

To Maryja we wspaniały sposób pokazuje nam, że każdy człowiek – każdy z nas – może być narzędziem w rękach Boga.

To poprzez Maryję Bóg objawia nam prawdę mówiącą o tym, że do realizacji swoich planów względem człowieka potrzebuje z jego strony pełnego oddania i zaufania.

Święto Narodzenia Maryi ma wyjątkowy charakter. Cud narodzin Matki Bożej łączony jest z cudami otaczającej nas natury, ukazującej niezmierzoną dobroć Boga.

Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy, postrzegają Matkę Bożą, jako patronkę jesiennych siewów. Stąd też, z prostotą serca, nazwali święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny świętem Matki Bożej Siewnej.

W tym dniu błogosławi się ziarno przeznaczone na siew, aby wydało obfity plon.

Przeżywając święto narodzin Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej polecamy Panu Bogu rolników i ich ciężką pracę.

Zapraszajmy Maryję do naszego życia,
stawajmy się ludźmi prostych serc,
prośmy Jej orędownictwa u Boga.

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie,przychodzę, przed Tobą, jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.