Scroll to top

Listopad 2018

Królestwo w sercu

Królestwo w sercu

Uroczystość Chrystusa Króla, Rok B KRÓLESTWO W SERCU   Niejeden raz w życiu domagaliśmy się sprawiedliwości. Niewłaściwe potraktowanie przez drugiego człowieka rodzi smutek, żal, rozgoryczenie, a nawet bunt i chęć odwetu. (więcej…)

admin 25 listopada 2018
Dzień Życia Kontemplacyjnego

Dzień Życia Kontemplacyjnego

W kontemplacji patrzymy na Niego w milczeniu, w medytacji pytamy Go, co należy robić, myśleć, mówić, aby być Mu posłusznym” /Karol de Foucauld/  (więcej…)

admin 20 listopada 2018
Czasy ostateczne

Czasy ostateczne

33 Niedziela Zwykła, Rok B CZASY OSTATECZNE Temat końca świata budzi wiele emocji, zwłaszcza data jego nadejścia. Jezus mówi jasno: „o dniu owym lub godzinie nikt  nie  wie,  tylko  Ojciec”.  (więcej…)

admin 17 listopada 2018
Ostatnie pożegnanie S. Maksymiliany – Bernardynki

Ostatnie pożegnanie S. Maksymiliany – Bernardynki

"Śmierć nie jest końcem ale początkiem, początkiem życia wiecznego, które Pan obiecał swoim sługom.... Dlatego śmierć przenosi człowieka, który Ewangelię uczynił wzorem i pragnieniem swojego życia, tam, gdzie jest Chrystus" /Św. Jan Paweł II/ (więcej…)

admin 13 listopada 2018
100 rocznica Odzyskania Niepodległości

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

O, Panie, który jesteś w niebie, Wyciągnij sprawiedliwą dłoń! Wołamy z cudzych stron do Ciebie, O polski dach i polską broń. O, Boże, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj, Do wolnej Polski nam powrócić daj! By stał się twierdzą nowej siły, Nasz dom, nasz dom. 11 listopada 2018 roku,  w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, gromadząc się na modlitwie w intencji Ojczyzny, wyrażamy wdzięczność Bogu za wolną Polskę i prosimy o pokój i sprawiedliwość. (więcej…)

admin 11 listopada 2018
Człowiek bez maski...

Człowiek bez maski...

32 Niedziela Zwykła, Rok B CZŁOWIEK BEZ MASKI… Autentyczne życie polega na pokazywaniu prawdziwego oblicza; to przestrzeganie zasady: „żyję, jak mówię, a mówię, jak żyję”. Człowiek autentyczny, to człowiek bez maski. (więcej…)

admin 10 listopada 2018
Litania do Miłosiernego Serca Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące

Litania do Miłosiernego Serca Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba Boże, zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Synu, Odkupicielu świata Boże, zlituj się ... Duchu Święty Boże, zlituj się ... Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się ... Miłosierne Serce Jezusa - moich przodków, rodziców, braci, sióstr i najbliższych krewnych - wybaw z mąk czyśćcowych. (więcej…)

admin 9 listopada 2018
Listopadowa modlitwa za zmarłych …

Listopadowa modlitwa za zmarłych …

W klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek codziennie o godzinie 17-tej odprawiane jest Nabożeństwo Różańcowe w intencji zmarłych        Przez  cały  miesiąc  listopad  do modlitwy różańcowej włączamy polecane w wypominkach imiona naszych bliskich zmarłych.  W każdy piątek w Ich intencji odprawiana jest Droga Krzyżowa oraz koronka do Bożego Miłosierdzia. (więcej…)

admin 8 listopada 2018
Jedyny Bóg

Jedyny Bóg

31 Niedziela Zwykła, Rok B JEDYNY BÓG „Które   jest  pierwsze  ze  wszystkich  przykazań?”  Prawdopodobnie  znamy  odpowiedź  na  pytanie  uczonego  w Piśmie – chodzi o przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jezus, swoje pouczenie rozpoczyna od słowa „słuchaj...”. (więcej…)

admin 3 listopada 2018
Nowa odsłona Sióstr Bernardynek

Nowa odsłona Sióstr Bernardynek

NOWA ODSŁONA SIÓSTR BERNARDYNEK W uroczystość świętego Franciszka z Asyżu – naszego duchowego Ojca…

admin 2 listopada 2018
Dzień Zaduszny... dzień pamięci o naszych bliskich

Dzień Zaduszny... dzień pamięci o naszych bliskich

„A Bóg mój – żywot jest i zmartwychwstanie. To jest wszystek cel, choć przez konanie”. /Cyprian Kamil Norwid/   1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy tych, którzy po trudzie ziemskiej wędrówki odeszli do Domu Ojca i jako święci, cieszą się już przebywaniem z Bogiem w Jego Królestwie. Oni powinni być dla nas wzorem do naśladowania i  nadzieją naszego  udziału w chwale zbawionych. 2 listopada, obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny. To dzień modlitwy za dusze pokutujące w czyśćcu, które potrzebują naszego wsparcia, aby móc zjednoczyć się z Bogiem w niebie. To czas modlitewnej solidarności żyjących ze zmarłymi. (więcej…)

admin 1 listopada 2018